Монтаж кондиционера Mitsubishi Heavy FDEN100

 

Монтаж кондиционера Mitsubishi Heavy FDEN100 в серверной предприятия.